183 - İsmail Habib Sevük’ten Ahmed İhsan’a imzalı..

Türk Güreşi ve Elli Yıl Önce Garp Âlemindeki On Yıllık Türk Kasırgası – İsmail Habib Sevük, Ocak Matbaası, 1948, 296 s.

750 TL