114 - Ahmed Bedevi Kuran’dan imzalı..

İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler – Ahmed Bedevi Kuran, Tan Matbaası, 1945, 380 s.

500 TL